Monthly Archives: October 2016

Şlefuitorii de cuvinte

aaade Stan Brebenel,ziarul Opinia, 7.10.2016

Cunoscutul scriitor Ma­rin Ifrim scria în anul 2007, în volumul „Portrete în bleu’ marin“, fascinat de Elena Radu, printre altele și urmă­toarele cuvinte: „…Elena Radu este o femeie frumoasă fără să facă eforturi, o prezență agreabilă și decentă în peisajul tectonicii  literaturii buzoiene, fiind împreună cu My Alma, autentice repere ale prozei buzoiene feminine actuale“.   Oricât ar fi unii de cârcotași, nu au cum să nu-i dea dreptate lui Marin Ifrim, cel cu care a împărțit redacția unei publicații imediat după anii ‘90. Scriitoa­rea, născută la 22 martie 1965 în satul Șarânga, com. Pietroasele,  a absolvit Universitatea   „Dimi­trie Cantemir“ din Iași, Facultatea de științe Juri­dice. Pasiunea pentru literatură s-a materializat prin abordarea atât a genului liric, cât și a celui epic. Debutul editorial s-a produs în anul 1994 cu romanul „Pă­mântul silniciei“. Până în a­nul 2003, când a fost primită în Uniunea Scriitorilor din România (USR), a mai publicat volu­mele: „Dulcea cântare a Pa­ra­di­sului“ (1996); „Porți spre e­ter­nitate“ (1997); „Umbre din Acropole“ (1998); „Despărțirea de amurguri“ (2000); „Drumul vulpii“ (2000); „Impresie de fericire“ (2002); „Anotimpul secret“ (2003). Din enumerarea acestor titluri se desprinde ideea unei activități rodnice. Aparițiile    editoriale au continuat și după ce a fost primită în USR, cu vo­lu­­mele „Ultimul trigon“ (2005); „Azi vom trece Rubiconul“ (2007); „Fiul din copcă“ (2009); „Fiii gândului“ (2011) și, ultima carte pe care o am în bibliotecă,  volumul bilingv româno-englez „Poeme pentru acces provizoriu (Poems for provisory acces)“ (2012).

Un bun și fin cunoscător al creației Elenei Radu, regretatul scriitor Mircea Ghițulescu scria în prefața volumului „Ultimul trigon“ următoarele: „După câte­va volume de poezie și pro­ză, Elena Radu a decis că proza și poezia sa sunt inseparabile. Versetele din Anotimpul secret (2003) ne aminteau de incan­tațiile lui Saint John Perse pe care Elena Radu îl urmează cu voie sau fără voie. Aceeași structură confidențială, aceeași cadență liniștitoare a frazei, le­gănându-se ca o barcă pe valuri, menită să ascundă abisurile acvatice ale observațiilor de viață. Tematic vorbind, sunt foarte puține diferențe între proza și versurile Elenei Radu pentru că analizele sale se exercitau, obsesiv, asupra unui singur personaj: ea însăși“. Pentru cei care nu o cunosc încă, iată câteva poeme oferite acestei rubrici.

Un Cuvânt

o trecere spre infinit

îmi vine să sărut

te lași în rândul omenirii

cu suflet nou și pagini de iubire

din toate lumile eu, Doamne

mă dizolv și cred în Tine

 

Feerie

Nu am sărutat degeaba

întinsul meu Cuvânt

să scot la lumină

cel mai adevărat sfânt

înfometat de grație divină

dorul din mine e știut…

scriu și curg ca un nou început

mă întind în mine

și știu că nu-mi ajung

 

Libertate

Mă arunc cu poemele mele

în mulțime și râd cu ea

stăm în ploaie și privim cerul

eu, poemele și mulțimea

Eu cu poemele mele

dăm daruri din străbuni

ne întrebăm pe unde trece mulțimea

ca s-o iubim

Eu cu poemele mele

stăm uneori și plângem

pentru că așteptăm ziua

în care să iubim mulțimea

 

 Numai tu

poți să-mi umpli calea cu adevăr

și înmiresmate cuvinte

numai tu

poți să te uiți în ochii mei

și să-mi spui – da, suntem la fel

numai tu

poți să răstorni lumea

în brațele mele

și să spui – atinge-o!

numai tu…

 

Pajul visurilor tale

dacă mi-ai spune că trebuie

să te sărut de mii de ori

nu aș ezita să te slujesc 

dacă mi-ai spune

să împart cu tine lumea

nu aș ezita să te însoțesc

dacă mi-ai spune

să părăsesc lumea cu tine

nu aș ezita să te urmez

 

Advertisements