Un poet fără ţărmuri…

DSC01793

Am citit cu o oarecare aviditate volumul de versuri Şfeşnic în rugăciune, primit de la scriitorul Traian Vasilcău din Chişinău. Spun cu aviditate deoarece mi-am dat seama că în atâta criză de Cuvânt… am întâlnit cu adevărat un poet – însumând în sine însuşi toate simţurile poeziei,- trăiri filozofice, conflict între conştiinţă,suflet,cunoaştere, – teme existenţiale – moarte,viaţă, disperare,teamă…revizuite însă într-un creştinism aparte, pur, statornic. Pentru că în toată vâltoarea cosmică, omenească soluţia este iubirea de Dumnezeu. Iubire pe care autorul o zugrăveşte ca un apostol în nesfârşite psalmodii divine.

A răbufnit în mine Poezia/Sublimă rană mi-i,taină şi cântec/ Numai cu o boală christică mă vindec.

Traian Vasilcău este un poet intens şi surprinzător. Intensitatea dă vigoare metaforei (participi parcă la această vigoare), dăruieşte totul, nu se menajează, căutând,răspunzând trăirilor sale. El nu poartă iluzii, ci certitudini. El răbufneşte. Pare să fii cunoscut Cuvântul, originea… împrejumuit de-o atmosferă care îi activează resorturile spirituale, viziunile. Grăirile sale sunt evidente.

Nu ştiam la ce vers să mă opresc, toate se amestecau într-un dulce divin-poetic… Metafora barbar mă urmăreşte/Ea stă la pândă/ veşnic te ţinteşte/Şi când te –mbrăţişează ca un şarpe/Prin tine curg tălăzuiri de harpe.

Ce splendid !

În această arie a sensibilităţii, credinţa pare omologată cu divinitatea: De dinainte de-a mă fi născut/Inima Domnului m-a cunoscut – dezvăluind mai departe   natura mistică a sufletului, lumii şi destinului cu o nemărginită tristeţe: S-alunec prin icoane/ să cad şi să nu doară/Şi orişice murire să-mi pară prea uşoară.

Nu, Traian Vasilcău nu e un fundamentalist religios,dogmatic, e cald, blând, căci universul îl inspiră, hrăneşte trăieşte totul cu o plăcere christică…vieţile sfinţilor în mine curg, arde în focul cuvintelor. M-am ars în voi/ Şi m-am nestins în cer…putinţa de a cunoaşte adevărul suprem este dublată de adânca melancolie născută din gândul morţii, a plecării definitive…Mă păstoreşte iarba-ntruna/Iar eu rănesc clipa şi luna/ Cu un surâs ascuns şi zac…Scriind pentru când nu voi mai fiMi-a-mbrăţişat tot trupul lumânarea/Mă leagănă în braţele-i şi zic: Din tronul Suferinţei nu abdic.

Beatitudine divină!

Asta spune, trăieşte un poet care emigrează de-un veac în el însuşi. În mine emigrez de-un veac...Şi vibraţia trăirii se amplifică în versurile în care împarte timpul.. Secunda-mi ajunge/Vă las vouă ora/Din ea să refaceţi/Veacul tuturora,dar doreşte… Să trăim vecii de-a rândul/Nu în noi, ci în Christos.

Un poet fără ţărmuri, dar nu singur,izolat. Nu se separă de lume, nici de el însuşi – nu se separă de nimeni şi de nimic chiar dacă uneori pare că se îndepărtează. E mereu acolo, în frământările fiinţei, universului şi nu ca un refugiat, nici resemnat. Este pentru că trebuie să fie unde pulsează viaţa, cosmosul, mergând cu metafora până în zorii îndepărtatei lumini,într-o adevărată căutare, purtătoare de biruinţa luminii: Mă vindec de lumină cu Lumină,

Traian Vasilcău scrie cu o dezinvoltură spirituală fascinantă, acaparantă.

Nu te poţi opri din citit pentru că poetul răstingnit de psalmi… te atrage ca o vrajă.

Un poet fără ţărmuri… extins, nelimitat… împodobit cu răni… îşi strigă iubirea christică, iubire de care fiecare dintre noi avem nevoie.

Sau cum spune el însuşi : Poet rămân, să beau lacrima lumii.

          Snopul de lirice pe care mi l-a dăruit Traian Vasilcău, sau Traianus spre a-i scrie o letteră critică a fost o revelaţie plăcută.

Advertisements

Posted on September 28, 2014, in literatura and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: