Dreptul la opinie şi la onoare

„Scrisul are valoare terapeutică şi cathartică-izbăveşte şi dă sentimentul plenar al creaţiei prin impersonalizare, salvează eul de teroarea propriei poveri existenţiale”

Vineri, 22 februarie, la Biblioteca Judeţeană a  fost lansată cărtea Dreptul la opinie, autor Marcel Isbăşoiu, Editgraph, 2013.
Plecând de la un drept constituţional, dreptul la opinie, autorul încearcă să exprime cât mai imparţial opinia  despre ceea ce se întâmplă în viaţa culturală, socială a oraşului Buzău şi nu numai. Un drept pe care cetăţeanul l-a câştigat cu greu, şi pe care de multe ori îl exercită cu greu, pentru că teama de a vorbi nu a dispărut. Încă suntem  o societate frustrată de adevăr.
Oarecum timorat, după cum mărturiseşte, Marcel Isbăşoiu a încercat după 1990 să-şi exprime opiniile, dar a stârnit iritarea unora şi  a încetat să mai scrie. “M-am frământat ani la rând… am hotărât să nu mă mai lamentez. Din acest moment am să mă pronunţ argumentat şi sonor…Nu am fost niciodată omul cuiva…Am fost omul unui regim. M-am plecat,dar nu unei persoane”.
Fermitatea cu care spune aceste lucruri îţi dă aşa, uşor, fiori.Dintr-o dată te aştepţi să ţâşnească Cuvântul în forma cea mai pură, argumentat, sonor. E bine că dl. Marcel Isbăşoiu s-a hotărât să scrie pentru că are ce spune.
L-am văzut cum se ridică la forma Cuvântului, cum trudeşte ca un meşter meticulos. Vede, ascultă, citeşte. Apoi,îşi exercită dreptul la opinie.  Cu demnitate, fără  interpretări halucinante, nu are tendinţa de a autoriza lipsa de valoare şi nu încearcă să-i decredibilizeze pe cei care au valoare, aşa cum, din păcate, se întâmplă prin exprimările unora. Opinia d-lui Marcel Isbăşoiu are un cod al onoarei. Argumentează cu decenţă, seriozitate, echilibru. Cu devotamentul celui care vrea să facă din cuvânt o certitudine. Prin Cuvânt întregim această lume.
Domnul Marcel Isbăşoiu are ceva din filozofii Greciei antice. Te face să crezi în  înţelepciune, farmec, ceea ce în această lume ar putea părea bizar. E un om al Cetăţii. Căci cel ce scrie,  poetul ”… este şi oşteanul cetăţii ( urbane sau rurale)…influenţat de toate angoasele, nevrozele şi convulsiile sociale ale vremii sale, privind cu uimire, nedumerire generaţia tânără care stă şi salivează la uşa politicului cameleonic, abject,zoios.”
Am scris cu bucurie despre această carte, nu mă îndoiesc de credinţa autorului. Un scriitor nu poate fi adevărat dacă nu crede în umanitate, valorile ei, într-un  sistem social in care –“… daca am face echipă şi am presa argumentat şi constant factorii de decizie cu competenţe naţionale/locale, reacţia acestora ar trebui să conducă, cu necesitate, la măsuri concrete, şi de sperat eficiente în plan economic, social, cultural, educativ,etc.”
Autorul are câteva opinii şi despre Octavian Paler. “ Dobândisem reflexul de a urmări emisiunea tânărului teolog Mihai Gâdea din fiecare miercuri când îl avea ca invitat pe maestrul Octavian Paler. Odată cu trecerea acestuia la cele veşnice m-am trezit singur şi mai sărac…Aşteptam să îl văd seara,noaptea sa specială.Aveam prilejul, alături de alţii, să ascult,să văd, o voce cu temelie adânc înfiptă în fibra morală a altor vremuri… Octavian Paler avea un fel de nostalgie după umanitatea pierdută…unul din cei mai inteligenţi oameni care au imbogăţit cultura română, iar când a murit a fost ca şi cum ar fi ars biblioteca naţională”.
Aş vrea să-l văd în continuare pe dl.Marcel Isbăşoiu exercitându-şi dreptul la opinie, fără a fi lezat  de ceva sau cineva.  Argumentat şi sonor.

Marcel Isbăşoiu

Marcel Isbăşoiu

Tudor Cicu,Marcel Isbasoiu,Marin Ifrim,Sorin Burlacu

Tudor Cicu,Marcel Isbasoiu,Marin Ifrim,Sorin Burlacu

 

Advertisements

Posted on February 26, 2013, in cultură and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: