Fraţii de Început

Vreau să mai spun ceva, să dumnezeiesc clipa. Mă scrumiez ca să respir aerul nou al zilelor friguroase. Ploaia s-a aşternut în împrejurări fireşti de ascultare.Anonime trăiri de firesc, caldă consfătuire cu ceilalţi. Şi pentru toate există un nume – eu şi ceilalţi confirmaţi la masa verde a întretăierii din lumea veselă.
E adevărat, nu putem exista fără discuţii, apropieri, adopţiuni de rutină, chemare la ordine. Vom trăi ca să iubim aproapele amplasat la marginea drumului… În fine, voi străjui clipa cu omul… M-a indignat  atâta suferinţă copertată.

La fruntea mea s-au ridicat Fraţii de Început şi au prezis:  să fie tendinţă de apropiere cu toamna fratelui opus, luminat din ce în ce mai slab în ograda pe care o crede completă.
Iese fum de elocinţă, dar nu mă îndepărtez. Dacă aş fugi aş întretăia omenirea. Nu, abandonul nu există decât în mintea celor copţi de binefacere, ei se îndepărtează şi se adună pentru a fi mai îmbuibaţi,( pentru îmbuibaţi am arta de a-i entuziasma în flăcări), uitând cazul celui de aproape. Mintea hulpavă a furat gradul de instruire în lăcomie, îl face să vibreze în ţinuturile sale bogate.
Pustiu e gândul fără îndrumător. În paginile de cod ale istoriei va rămâne un singur Ins.

Sunte ostentativ cu progresul şi materia bolnavă, dar aservit aproapelui meu… Sunt toată numai cadru, viitură de om, circumferinţă de ochi galbeni. Sunt şi voi fi alături. Nu există pustiu care să nu mă adoarmă în susur de armonie şi atunci durerea, vrajba, iau sfârşit. O nouă şi frumoasă zi mă păzeşte, încurajează să nu mă uit nici pe mine nici pe ceilalţi, căci Dumnezeu e aproape, mereu aproape, atât de aproape că nu respir decât prin El cu toată gloata care mă înconjoară şi supune.

Fragment din cartea de eseuri Azi, vom trece Rubiconul, CorectBooks

Advertisements

Posted on March 6, 2012, in literatura and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: