Ţara nu e adecvată meseriaşilor de plută

Pentru a clădi binele trebuie să avem un sentiment de anvergură, o moralitate fină şi un complet de judecată obiectiv. Vom vorbi despre ideea de exorcizare a puterii. Omeneşti sunt faptele istoriei – istoria e limitată prin capacitatea noastră de absorbţie – , dar nu şi interpretarea lor. Ideea de naţiune perfectă este premergătoare. Personajele principale nu vor mai fi personificate. Hiperbolizăm naţiunea, o vindem pe metafore şi figuri de stil. Încurajăm punctul şi virgula. E nevoia de o paranteză, dar ce mai contează? Apoi stăm lângă foc şi ne contemplăm stăpânul. Frământăm jarul ca să-i fie şi mai bine… E tovărăşia simplă a meschinăriei. Ori suntem temerari, ori ne vindem neamul.
Exercităm puterea întrebării şi solicităm răspunsuri pe măsura revoltei din noi. Starea de opţiune este convingătoare, dar, poate meteorică. Mă măsor cu individul de clasă conjuncturală şi-mi dau seama că e mai activat decât mine. În faţa poporului devin obiective doar câteva legături.
Suntem bolnavi de frică şi temporalitate.
Advertisements

Posted on July 8, 2011, in politic and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: